TRANG CHỦ

Cô lập lạnh

HÀNH LANG CÔ LẬP LẠNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC

“Hành lang cô lập lạnh điều khiển được là giải pháp tối ưu cho việc quản lý nhiệt năng trong trung tâm dữ liệu (TTDL), được chúng tôi nghiên cứu và sản xuất sau gần 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục với hạ tầng TTDL (tư vấn, triển khai, quản trị,..). Đây là giải pháp được thiết kế, sản xuất bởi DCIS Việt Nam và đã được triển khai ứng dụng tại một trong những TTDL hiện đại nhất Việt Nam như CMC Telecom, Viettel. Với giải pháp này, sẽ giúp cho các nhà quản lý trung tâm dữ liệu dễ dàng tối ưu việc quản trị nhiệt và tiết kiệm năng lượng.”

TÍNH BỀN VỮNG


Hệ thống cô lập lạnh được thiết kế tối ưu và sản xuất từ các vật liệu có độ bền cao, đáp ứng yêu cầu về hoạt động trong môi trường TTDL

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG


Hệ thống được thiết kế có khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai. Việc  mở rộng hệ thống chỉ là nâng cấp từng phần mà không phải tái đầu tư từ đầu toàn bộ, và không ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác

TÍNH LINH HOẠT


Hệ thống có khả năng thích ứng với sự thay đổi về công nghệ mới. Có khả năng nâng cấp hệ thống mà không ảnh hưởng tới hoạt động liên tục của phòng máy